Croeso!

Baggyrinkle: baggywrinkle: bag-o'-wrinkle: "A home made substance to prevent chafe on sails from lifts, stays and crosstrees during long periods of sail."
(The Oxford Companion to Ships and the Sea.)

Mae Baggyrinkle yn canu mewn harmoni teir-ran gyda chonsertina'n gyfeiliant i rai o'u caneuon ac mae darnau cerddorol yn ychwanegu at y rhaglen weithiau.

 Ar hyn o bryd mae'r grŵp yn cynnwys wyth aelod, wyth yn perfformio ac un ferch i gadw llygad ar y bois!  Daw'r aelodau o bob cefndir a chariad at ganu gwerin, yn enwedig deunydd morol, sy'n eu huno.  Mae'r mwyafrif o repertoire y Baggies yn draddodiadol ond mae'n cynnwys rhai caneuon cyfoes-llawer ohonynt yn cael eu hysgrifennu gan ddau o'r aelodau- Dave Robinson ac Matthew Ross
McKay.  Maent hefyd wedi dechrau canu ambell i gn Cymraeg.

 Ffurfiwyd Baggyrinkle ym mis Ebrill 1994, a'r jobyn cyntaf oedd cynnal Gwŷl Canu Morol Abertawe.  Ers hynny mae'r grŵp wedi cynrychioli eu dinas yn yr Wyl "Cockles&Celts" (Cocos a Cheltiaid).   Gefeilldref Abertawe yw Mannheim a chafodd y criw eu gwahodd i'r ddinas Almeinig er mwyn diddanu yn y Regata Rhwyfo Rhyngwladol enwog ar yr afon Rhine.

 Y Baggies yw'r grŵp preswyl yn sesiwn ganu morol poblogaidd Gwŷl Gerddoriaeth Rhyngwladol Pontardawe.  Ers eu ffurfio, maent wedi perfformio yn rhan fwyaf o wyliau canu morol pwysicaf yn y Deyrnas Unedig, Llydaw, yr Iseldiroedd ac yn ddiweddar, America.  Mae'r repertoire yn naturiol yn
cynnwys caneuon morol ond mae gan y bois gasgliad o ganeuon yfed, sy'n ddefnyddiol gan eu bod yn anl yn cael gwahoddiad i ganu mewn Gwyliau Cwrw.  Mae ganddynt hefyd gyfoeth o ddeunydd yn ymwneud hanes y pyllau glo.  Gwahoddwyd y grŵp i berfformio mewn digwyddiad arbennig yn coffu, mewn gair a chn, ddiwedd y diwydiant mwyngloddio yng Nghymru ac yn ngweddill y
Deyrnas Unedig.

 Hyd yn hyn, trwy gyfrwng y Saesneg yn unig y mae gweddill y safle ar gael
ond cymerwch gip olwg ta beth!